Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања (JH бр. 11/2016-01)

Почетак » Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања (JH бр. 11/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања (JH бр. 11/2016-01)
(ЈН бр. 11/2016-01)
датум уноса: 01.11.2016.
датум последње измене: 23.11.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања
Врста поступка Јавна набавка – отворен поступак
Врста предмета Услуге
Предмет Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 34923000 – Опрема за контролу друмског саобраћаја
Рок за подношење понуда 09.11.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 09.11.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 01.11.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.11.2016.
ПИТАЊЕ 1 07.11.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 15.11.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.11.2016.