Набавка услуге информисања у штампаним медијима (ЈН 5/2015-01/3)

Почетак » Набавка услуге информисања у штампаним медијима (ЈН 5/2015-01/3) » Документи » Јавне набавке » Набавка услуге информисања у штампаним медијима (ЈН 5/2015-01/3)
(ЈН бр. 5/2015-01/3) – Поступак завршен
датум уноса: 24.04.2015.
датум последње измене: 11.05.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 101498142
Матични број: 07137079
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге информисања у штампаним медијима
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге информисања у штампаним медијима
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 79341000 – Услуге оглашавања
Рок за подношење понуда 04.05.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 04.05.2015. до 11.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 24.04.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 11.05.2015.