Набавка услуге осигурања (ЈН 5/2015-01/2)

(ЈН бр. 5/2015-01/2) – Поступак завршен
датум уноса: 21.04.2015.
датум последње измене: 27.04.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 105937916
Матични број: 17763709
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге осигурања
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге осигурања
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 66510000 – Услуге осигурања
Рок за подношење понуда 30.04.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 30.04.2015. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21.04.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21.04.2015.
ПИТАЊЕ 1 27.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.05.2015.