Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ (ЈН 10/2015-01/3)

Почетак » Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ (ЈН 10/2015-01/3) » Документи » Јавне набавке » Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“ (ЈН 10/2015-01/3)
(ЈН бр. 10/2015-01/3) – Поступак завршен
датум уноса: 23.07.2015.
датум последње измене: 11.08.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 101498142
Матични број: 07137079
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“
Врста поступка Јавна набавка услуга – мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Пружање услуга „Помоћ и нега у кући за одрасле и старије“
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 85311100 – Услуге социјалне заштите за старије особе
Рок за подношење понуда 04.08.2015. до 09.00
Јавно отварање понуда 04.08.2015. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23.07.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 11.08.2015.