Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“ (ЈН бр. 13/2016-02)

Почетак » Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“ (ЈН бр. 13/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“ (ЈН бр. 13/2016-02)
(ЈН бр. 13/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 26.08.2016.
датум последње измене: 09.09.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Пружање услугe „Клуб особа са инвалидитетом“
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 85311200 – Услуге социјалне заштите за особе са инвалидитетом
Рок за подношење понуда 05.09.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 05.09.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 26.08.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26.08.2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 02.09.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 02.09.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 08.09.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 09.09.2016.