Пружање услуге „Лични пратилац детета“ (ЈН 12/2016-02)

Почетак » Пружање услуге „Лични пратилац детета“ (ЈН 12/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Пружање услуге „Лични пратилац детета“ (ЈН 12/2016-02)
(ЈН бр. 12/2016-02) – Поступак обустављен
датум уноса: 11.08.2016.
датум последње измене: 25.08.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Пружање услуге „Лични пратилац детета“
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Пружање услуге „Лични пратилац детета“
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 85311300 – Услуге социјалне заштите за децу и младе
Рок за подношење понуда 23.08.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 23.08.2016. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 11.08.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11.08.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 25.08.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 25.08.2016.