Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 3/2016-02)

Почетак » Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 3/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 3/2016-02)
(ЈН бр. 3/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 29.02.2016.
датум последње измене: 16.03.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Пружање услуге „Помоћ у кући“
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Пружање услуге „Помоћ у кући“
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77,  Александар Ђурић
Општи речник набавки 85311100 – Услуге социјалне заштите за старије особе
Рок за подношење понуда 08.03.2016. до 09.00
Јавно отварање понуда 08.03.2016. у 10.30
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 29.02.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.02.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 16.03.2016.