Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 3/2016)

Почетак » Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 3/2016) » Документи » Јавне набавке » Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву (ЈН бр. 3/2016)
(ЈН бр. 3/2016) – Поступак завршен
датум уноса: 15.07.2016.
датум последње измене: 03.08.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градско веће и Градоначелник
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву
Врста поступка Јавна набавка – отворени поступак
Врста предмета Радови
Предмет Радови на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради Медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45454000 – Радови на реконструкцији
Рок за подношење понуда 26.07.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 26.07.2016. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 15.07.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.07.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27.07.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03.08.2016.