Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици (ЈН 2/2016)

Почетак » Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици (ЈН 2/2016) » Документи » Јавне набавке » Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици (ЈН 2/2016)
(ЈН бр. 2/2016) – Поступак завршен
датум уноса: 09.05.2016.
датум последње измене: 26.08.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Град Ваљево – Градоначелник
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117000620
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици
Врста поступка Јавна набавка – отворен поступак у складу са чланом 131б, 131в и 131г Закона о јавним набавкама
Врста предмета Радови
Процењена вредност /
Предмет Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у Душановој улици
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
Рок за подношење понуда 20.05.2016. до 10.00
Јавно отварање понуда 20.05.2016. до 10.30
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 09.05.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 09.05.2016.
ПИТАЊЕ 1 17.05.2016.
ПИТАЊЕ 2 18.05.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 14.07.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 26.08.2016.