Радови на уградњи столарије (JH бр. 21/2016-02)

Почетак » Радови на уградњи столарије (JH бр. 21/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Радови на уградњи столарије (JH бр. 21/2016-02)
(ЈН бр. 21/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 05.12.2016.
датум последње измене: 14.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Радови на уградњи столарије
Врста поступка Јавна набавка радова мале вредности
Врста предмета Радови
Предмет Радови на уградњи столарије
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 45420000 – Радови на уградњи столарије
Рок за подношење понуда 09.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 09.12.2016. у 11.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 05.12.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 12.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 14.12.2016.