Услуге информисања у штампаним медијима (ЈН бр. 7/2016-02)

Почетак » Услуге информисања у штампаним медијима (ЈН бр. 7/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Услуге информисања у штампаним медијима (ЈН бр. 7/2016-02)
(ЈН бр. 7/2016-02) – Поступак завршен
датум уноса: 16.05.2016.
датум последње измене: 01.06.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге информисања у штампаним медијима
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге информисања у штампаним медијима
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 79341000 – Услуге оглашавања
Рок за подношење понуда 25.05.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 25.05.2016. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 16.05.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.05.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 31.05.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 01.06.2016.