Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева (ЈН 6/2015-01/2)

Почетак » Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева (ЈН 6/2015-01/2) » Документи » Јавне набавке » Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева (ЈН 6/2015-01/2)
(ЈН бр. 6/2015-01/2) – Поступак обустављен
датум уноса: 25.05.2015.
датум последње измене: 10.08.2015.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 105937916
Матични број: 17763709
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге израде Локалног еколошког акционог плана града Ваљева
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 90720000 – Заштита животне средине
Рок за подношење понуда 25.06.2015. до 09.30
Јавно отварање понуда 25.06.2015. до 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 25.05.2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25.05.2015.
ПИТАЊЕ 1 19.06.2015.
ПИТАЊЕ 2 24.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 10.08.2015.