Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 14/2016-01)

Почетак » Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 14/2016-01) » Документи » Јавне набавке » Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 14/2016-01)
(ЈН бр. 14/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 24.11.2016.
датум последње измене: 16.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге одржавања и поправке возила
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге одржавања и поправке возила
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 50116000 – Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила
Рок за подношење понуда 05.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 05.12.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 24.11.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24.11.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 07.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 16.12.2016.