Услуге привремени смештај жртава породичног насиља (ЈН бр. 17/2016-02)

Почетак » Услуге привремени смештај жртава породичног насиља (ЈН бр. 17/2016-02) » Документи » Јавне набавке » Услуге привремени смештај жртава породичног насиља (ЈН бр. 17/2016-02)
(ЈН бр. 17/2016-02) – Поступак обустављен
датум уноса: 21.09.2016.
датум последње измене: 03.10.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117607085
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Услуге привремени смештај жртава породичног насиља
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуге
Предмет Услуге привремени смештај жртава породичног насиља
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 85311000 – Услуге социјалне заштите са смештајем
Рок за подношење понуда 30.09.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 30.09.2016. у 10.30
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 21.09.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21.09.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 03.10.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 03.10.2016.