Јавне набавке – 2019 година

Почетак » Јавне набавке – 2019 година

 

Градска управа града Ваљева

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Услуге физичког обезбеђења зграда града Ваљева Градска управа града Ваљева
2. Услуге чишћења Градска управа града Ваљева
3. Набавка канцеларијског материјала Градска управа града Ваљева
4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА – ГРАД ВАЉЕВО Градска управа града Ваљева
5. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
6. Набавка канцеларијског материјала-поновљен поступак Градска управа града Ваљева
7. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ПУТЕВИМА Градска управа града Ваљева
8. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
9. Редовно одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама и путевима. Градска управа града Ваљева
11. Набавка добара за бифе Градска управа града Ваљева
12. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање јавних чесми и фонтана у граду Ваљеву. Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање атарских путева Градска управа града Ваљева
15. Пружање услуге „Помоћ у кући“ Градска управа града Ваљева
16. Редовно одржавање макадамских улица Градска управа града Ваљева
17. Набавка канцеларијског намештаја Градска управа града Ваљева
18. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
19. Услуге информисања јавности Градска управа града Ваљева
20. Изградња јавне расвете Улица Ужичка – I фаза Градска управа града Ваљева
21. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
22. Рехабилитација улица – пресвлачење улица новим слојем асфалта Градска управа града Ваљева
23. Инвестиционо одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
24. Редовно одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта. Градска управа града Ваљева
25. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње Градска управа града Ваљева
26. Израда пројектне документације за санацију пута у селу Дренаић . Градска управа града Ваљева
27. НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА Градска управа града Ваљева
28. Набавка тонера Градска управа града Ваљева
29. Услуге репрезентације – угоститељске услуге Градска управа града Ваљева
30. Инвестиционо одржавање асфалтираних улица Градска управа града Ваљева
31. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
32. Услуга стручног надзора над извођењем радова Градска управа града Ваљева
33. Израда пешачке стазе са осветљењем ОШ “Милован Глишић” Градска управа града Ваљева
34. Геодетске услуге Градска управа града Ваљева
35. Редовно одржавање тргова Градска управа града Ваљева
36. Редовно одржавање Трговачка зона Кнез Милош Градска управа града Ваљева
37. Набавка рачунарске опреме и штампача Градска управа града Ваљева
38. Набавка обуће и одеће по правилнику Градска управа града Ваљева
39. Радови на редовном одржавању паркинга у улици Карађорђевој, кат.пар.бр. 6470/1 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
40. Редовно одржавање асфалтираних улица и улица са застором од гранитне коцке – пресвлачење мањих деоница Градска управа града Ваљева
41. Редовно одржавање асвалтираних улица и улица са застором од гранитне коцке – крпљење ударних рупа Градска управа града Ваљева
42. Пројектна документација – Израда пројекта санације и рекултивације градске депоније Ваљево Градска управа града Ваљева
43. Набавка урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
44. Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у ромском насељу Баир у оквиру пројекта „Живети заједно“ Градска управа града Ваљева
45. Редовно одржавање путног појаса и одводњавања на путевима Градска управа града Ваљева
46. Израда Елабората о инжењерскогеолошким условима израде Плана генералне регулације „Градац“ у Ваљеву. Градска управа града Ваљева
47. Радови на редовном одржавању паркинга у улици Карађорђевој, кат.пар.бр. 6470/1 КО Ваљево -поновљен поступак Градска управа града Ваљева
48. Реконструкција депоа у Грабовици Градска управа града Ваљева
49. Набавка рачунарске опреме и штампача – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
50. Услуга организације летовања за децу из социјално и материјално угрожених породица. Градска управа града Ваљева
51. Услуга одржавања административне опреме Градска управа града Ваљева
52. Редовно одржавање путног појаса на улицама Градска управа града Ваљева
53. Одржавање саобраћајне опреме Градска управа града Ваљева
54. Израда Плана заштите од пожара за град Ваљево Градска управа града Ваљева
55. Набавка аутомобила Градска управа града Ваљева
56. Изградња макадамског пута у Горњим Лесковицама пут Ћумурице – Суваја Л=1.065 м1 кат. парц. бр. 652 КО Бачевци Градска управа града Ваљева
57. Редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоковима другог реда Градска управа града Ваљева
58. Дератизација и дезинсекција на територији града Ваљева
59. Набавка дечијих ауто седишта Градска управа града Ваљева
60. Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица Градска управа града Ваљева
61. Усклађивање пројекта, програма и планова из области заштите животне средине (локални план управљања отпадом града Ваљева) Градска управа града Ваљева
62. Извођење додатних радова на санацији канализације санитарних отпадних вода у зони центра Дивчибара Градска управа града Ваљева
63. Реконструкција фекалне канализације на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
64. Услуге репрезентације – угоститељске услуге, поновљен поступак
65. Израда Плана генералне регулације „Градац“ Градска управа града Ваљева
66. Софтвер за праћење захтева и мера заштите Градска управа града Ваљева
67. Набавка поклона за потребе репрезентације Градска управа града Ваљева
68. Услуга „Породични сарадник“ Градска управа града Ваљева
69. Услуге репрезентације – угоститељске услуге, поновљен поступак Градска управа града Ваљева
70. Услађивање пројекта, програма и планова из области заштите животне средине (локални план управљања отпадом града Ваљева), поновљени поступак Градска управа града Ваљева
71. Набавка клима уређаја са уградњом Градска управа града Ваљева
72. Изградња сквера у Насељу Колубара 2 Градска управа града Ваљева
73. Набавка инкубатора за Центар за вантелесну оплодњу Градска управа града Ваљева
74. Изградња партерног уређења на катастарској парцели бр. 1463/9 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
75. Инвестиционо одржавање путева, друга фаза Градска управа града Ваљева
76. Санација пута у селу Дренајић Градска управа града Ваљева
77. Извођење грађевинских радова на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта здравствене заштите – Дом здравља Ваљево кат.парц.бр. 6586/1 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
78. Породични сарадник – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
79. Редовно одржавање асфалтираних улица и улица са застором од гранитне коцке, друга фаза Градска управа града Ваљева
80. Редовно одржавање макадамских путева, друга фаза Градска управа града Ваљева
81. Пружање услуге „Лични пратилац детета“ Градска управа града Ваљева
82. Набавка бензина за Градску управу града Ваљева
83. – Рехабилитација улица – пресвлачење улица новим слојем асфалта, дуга фаза Градска управа града Ваљева
84. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА – град Ваљево Градска управа града Ваљева
85. ИЗГРАДЊА НОВЕ УЛИЦЕ МИРКА ОБРАДОВИЋА Градска управа града Ваљева
86. Набавка услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама“ Градска управа града Ваљева
87. Изградња плочастог пропуста у Врагочаници Градска управа града Ваљева
88. Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама Градска управа града Ваљева
89. Набавка канцеларијског намештаја Градска управа града Ваљева
90. Набавка 14 пакета грађевинског материјала у оквиру регионалног програма трајног стамбеног збрињавања избеглица Градска управа града Ваљева
91. Набавка ореме за потребе полицијске управе Ваљево ( компјутери, штампачи и фотоапарати) Градска управа града Ваљева
92. Пружање услуге „Клуб особа са инвалидитетом“ Градска управа града Ваљева
93. Израда пројектне документације за фекалне канализације ул. Биоковска и ул. Дивчибарска Градска управа града Ваљева
94. Услуге кречења просторија Градске управе града Ваљева Градска управа града Ваљева
95. Усклађивање пројекта, програма и планова из области заштите животне средине (локални план управљања отпадом града Ваљева), поновљени поступак Градска управа града Ваљева
96. – Израда ИР, ПГД, ПЗИ пешачког моста на реци Колубари у ул. Мирка Обрадовића – ул. Лимска- Градска управа града Ваљева
97. Замена гранитних коцки у граду Градска управа града Ваљева
98. Израда ИР, ПГД, ПЗИ моста на лок. путу Драчић – Пријездић Градска управа града Ваљева
99. Реконструкција објекта на основу пројекта унапређења енергетске ефикасности “Унапређење термотехничких система и термичког омотача Дома за физичку културу и рекреацију Партизан у Ваљеву Градска управа града Ваљева
100. Стручни надзор над извођењем радова за улицу Мирка Обрадовића. Градска управа града Ваљева
101. Стручни надзор над извођењем радова пројекта унапређења термотехничких система и термичког омотача Дома за физичку културу и рекреацију Партизан у Ваљеву-поновљен поступак Градска управа града Ваљева
102. Израда урбаног мобилијара од челичних и дрвених елемената Градска управа града Ваљева
103. Услуге за реализацију мере – „Организација радионице и израда брошура за родитеље деце раног узраста од 0 до 3 године – школа родитељства“. Градска управа града Ваљева
104. Набавка бензина за Градску управу града Ваљева – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
105. Набавка тонера Градска управа града Ваљева
106. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
107. Санација пешачког моста на реци Обници у селу Златарић Градска управа града Ваљева
108. Услуге за реализацију мере – „Организација радионице и израда брошура за родитеље деце раног узраста од 0 до 3 године – школа родитељства“-поновљен поступак Градска управа града Ваљева
109. Услуге додатног пројектовања за потребе реконструкције и доградње објеката Опште болнице Ваљево Градска управа града Ваљева
110. Израда елабората о геотехничким условима израде пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и доградње Опште болнице у Ваљеву Градска управа града Ваљева
111. Извештај о постојећем стању конструкције објеката са узимањем и испитивањем узорака на дефинисаним местима Градска управа града Ваљева
112. Набавка службених мотоцикала за потребе Полицијске управе Ваљево Градска управа града Ваљева
113. Извођење непредвиђених радова на реконструкцији канализационе мреже у ромском насељу Баир у оквиру пројекта „Живети заједно“ Градска управа града Ваљева
114. Набавка службених мотоцикала за потребе Полицијске управе Ваљево – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
115. Набавка обуће по Правилнику Градска управа града Ваљева
116. Реконструкција објекта на основу пројекта унапређења енергетске ефикасности “Унапређење термотехничких система и термичког омотача Дома за физичку културу и рекреацију Партизан у Ваљеву – поновљен поступак Градска управа града Ваљева
117. Геологија припремни радови за потребе израде Плана генералне регулације Ново Насеље Градска управа града Ваљева
118. Извођење непредвиђених радова на изградњи сквера у насељу Колубара 2 Градска управа града Ваљева
119. Набавка електричне енергије за јавну расвету и семафоре на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
120. Санација пешачког моста на реци Обници у селу Златарић – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
121. Набавка добара за потребе бифеа Градска управа града Ваљева
122. Израда Плана генералне регулације „Ново Насеље“ Градска управа града Ваљева
123. Техничка контрола пројекта за потребе реконструкције објекта Опште болнице Ваљево Градска управа града Ваљева
124. Партерно уређење у насељу Збратимљени градови и Пети Пук Градска управа града Ваљева
125. Јавно осветљење Ужичка II и III фаза, Колубара II сквер – игралиште и VI школа пешачка стаза Градска управа града Ваљева
126. Набавка службених мотоцикала за потребе Полицијске управе Ваљево – поновљени поступак II Градска управа града Ваљева
127. Израда пројекта парцелације са пројектом геодетског облежавања за потребе експропријације парцела 143/1 и 135/2 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
128. Набавка дечијих ауто седишта – поновљен поступак- поновљен поступак Градска управа града Ваљева
129. Редовно одржавање семафора Градска управа града Ваљева
130. „Набавка лап топ рачунара“ Градска управа града Ваљева
131. Набавка скенера и штампача Градска управа града Ваљева

Архива:  2020 |2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013