Јавне набавке

Почетак » Документи » Јавне набавке

Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 19/2016-02)

(ЈН бр. 19/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 24.11.2016. датум последње измене: 16.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Услуге одржавања и поправке возила Врста поступка Јавна ...

Услуге одржавања и поправке возила (JH бр. 14/2016-01)

(ЈН бр. 14/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 24.11.2016. датум последње измене: 16.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Услуге одржавања и поправке возила Врста поступка Јавна ...

Набавка канцеларијског материјала (ЈН 18/2016-02)

(ЈН бр. 18/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 10.11.2016. датум последње измене: 08.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка канцеларијског материјала Врста поступка Јавна набавка добара ...

Набавка канцеларијског материјала (JH бр. 13/2016-01)

(ЈН бр. 13/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 10.11.2016. датум последње измене: 08.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка канцеларијског материјала Врста поступка Јавна набавка добара ...

Набавка потрошног материјала (ЈН бр. 15/2016-02)

(ЈН бр. 15/2016-02) - Поступак завршен датум уноса: 04.11.2016. датум последње измене: 15.11.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка потрошног материјала Врста поступка Јавна набавка добара ...

Набавка потрошног материјала (ЈН бр. 12/2016-01)

(ЈН бр. 12/2016-01) - Поступак завршен датум уноса: 04.11.2016. датум последње измене: 25.11.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка потрошног материјала Врста поступка Јавна набавка добара ...

Израда и инсталација софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији града Ваљева (ЈН бр. 02/2016-01)

(ЈН бр. 02/2016-01) - Поступак обустављен датум уноса: 02.11.2016. датум последње измене: 07.12.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Израда и инсталација софтвера за развој ...

Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима снимања (JH бр. 11/2016-01)

(ЈН бр. 11/2016-01) датум уноса: 01.11.2016. датум последње измене: 23.11.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117691923 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у ...

Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21 (ЈН бр. 03/2016-02)

(ЈН бр. 03/2016-02) - Поступак обустављен датум уноса: 22.09.2016. датум последње измене: 10.11.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Извођење грађевинских радова на реконструкцији и ...

Услуге привремени смештај жртава породичног насиља (ЈН бр. 17/2016-02)

(ЈН бр. 17/2016-02) - Поступак обустављен датум уноса: 21.09.2016. датум последње измене: 03.10.2016. Наручилац: Назив наручиоца: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево ПИБ: 102483248 Матични број: 07137010 Шифра делатности: 8411 Број рачуна: 840-21640-04 Регистарски број: 6117607085 Интернет адреса: www.valjevo.rs Назив (cкраћени опис предмета набавке из наслова јавног позива) Услуге привремени смештај жртава породичног насиља Врста ...
« Претходна странаСледећа страна »