Valjevo logo
English Version
Ћирилица
Štampaj Podeli
 

Pitanja i predlozi


Poštovani sugrađani,
 
Na usluzi vam je servis za predstavke i predloge građana, preko koga ćete dobijati odgovore na vaša pitanja. Služba za pitanja i predloge će odgovarati na sva vaša pitanja, kao i na ona koja ste u postavljali gradonačelniku, a na koja još uvek niste dobili odgovore. S obzirom na to da se većina pitanja odnosi na komunalne i infrastrukturne probleme u gradu, ova služba će na najbrži način dolaziti do odgovora. Gradonačelnik će i dalje dobijati sva vaša pitanja, ali će odgovarati na ona koja su od opšteg interesa za grad i pravce njegovog razvoja.


pitajte
Prikazano od 8. do 14. od 404 odgovora.
Komunalna infrastruktura - 19.06.2014. 08:35:05
, - mtimotic62(a)gmail.com
P:

 Postovani,koliko treba da bude udaljeno od zgrade postavljanje kosa?Napominjem da je to naselje!Pozz

poz
O:
Izvođenje radova na površinama javne namene mora pratiti JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva” (biti nadzor ili dati saglasnost).
 
Samim tim svaka intervencija i postavljanje opreme za igrališta kao i građenje i postavljanje urbanog mobilijara na izgrađenim i uređenim površinama javne namene koje su u programu održavanja u nadležnosti je navedenog preduzeća.
 
Svaka druga intervencija i izvođenje radova na površinama javne namene pod kontrolom je Odeljenja za inspekcijske poslove.
 
Postavljanje koša ispred zgrade ukoliko je to površina javne namene nije zabranjeno, ali predmetna lokacija trebala bi da sadrži potrebna odstojanja od postojećih objekata i prostor koji je potreban za igralište, a sve to treba da utvrdi i definiše nadležno preduzeće (nema Zakonom propisanih odstojanja, to je obično stručna procena ili planerska odluka ukoliko se planira neko igralište u naselju).
 
Postavljanje koša na parcelama koje nisu površine javne namene kao i na parcele javne namene, smatra se objektima za koje nije potrebno izdavanje akta kojim se izdaje odobrenje od nadležnog organa za građenje, pa bi izgradnja van parcele javne namene zavisila samo od vlasnika i korisnika predmetne parcele na koju se postavlja koš, ali treba da se izvode tako da ne ometaju izgled zgrada, susedne objekte , pešačke staze i sl. (član 144. Zakona o planiranju i izgradnji. )
 
poz

Informisanje - 12.06.2014. 10:14:20
P:

 Da li mozete da mi kazete koliko iznosi jednokratna novcana pomoc porodiljama za prvo dete,sta je potrebno od dokumentacije i do kada treba podneti zahtev? 

poz
O:
Za sve informacije u vezi Vaših pitanja obratite se na šaltere za porodiljsko bolovanje i roditeljski dodatak koji se nalaze u prizemlju zgrade Gradske uprave (šalteri 7 i 8) ili na kontakt telefone: 014/ 294-837 i 294-838.
poz

0 - 10.06.2014. 13:16:31
P:

 Suzbijanje komaraca

Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ iz Beograda, izvršiće u subotu 7. juna u večernjim satima u periodu od 18.oo do 22.oo časa tretman suzbijanja odraslih komaraca, na teritoriji grada Valjeva, ukoliko se za to stvore povoljni metereološki uslovi. Tretman će biti izveden uređajima iz vazduha i sa zemlje. U tretmanu iz vazduha učestvovaće jedan avion Privredne avijacije Jat i radiće preparatom MOSLINK 0.8 ULV, na bazi lambdacihalotrina. Avion će leteti iznad toka reke Kolubare sa priobaljem, od Sedlara do Divaca. Sa zemlje će dejstvovati dva uređaja Igeba U-15-HDM, hladnim zamagljivanjem, registrovanim preparatom Aqua K-Othrine.

Lokaliteti koji će se tretirati su javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, trgovi, zelene površine u stambenim naseljima, park šume, vodotokovi reka i priobalja: reka Obnica od KPZ do ušća, reka Jablanica od Sedlara do ušća, reka LJubostinja od doma u Rađevom selu do ušća, reka Gradac od vodovoda do ušća, bazeni u Petnici sa parkinzima."


AVION CE LETETI IZNAD TOKA REKE KOLUBARE SA PRIOBALJEM, OD SEDLARA DO DIVACA

 

 Mestani tri sela nizvodno tokom reke Kolubare, od Divaca :Klanica, Loznica i Veselinovac se pitaju - da li oni pripadaju Opstini Valjevo.

Tog dana niko od mestana tri sela nije video avione.Ajde sto ta firma "EKO SAN' ne zna geografiju i da im oprostimo ali da to neko iz Grada Valjeva ne zna - nema opravdanja.

Svaki put kad  komarac uvece ujede nekog od nas bes se pojacava cinjenicom da smo zaboravljeni.A uvece zivot pored  reke Kolubare je nepodnosljiv.

 

 

poz
O:
Vaše pitanje je prosleđeno JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva. Po dobijanju odgovora bićete obavešteni.
 
poz

Komunalna infrastruktura - 04.06.2014. 18:38:18
Dragan Ruzicic, Loznica - potes(a)maxinet-isp.com
P:

Mestane MZ Loznice intreresuje:

 

-U cijoj nadleznosti je  odrzavanje nasipa Loznicke reke 

-U cijoj nadleznosti je odrzavanje odvodnih kanala koji bi trebalo da akumuliraju vodu koja prolazi ispod nasipa zeleznicke pruge prema Kolubari

 

-ko vrsi nadzor nad tom firmom 

 

poz
O:
Odlukom Vlade Republike Srbije svi vodotokovi na teritoriji Republike Srbije podeljeni su u vode PRVOG i vode DRUGOG reda.
 
Na teritoriji grada Valjeva prirodni i veštački vodotokovi PRVOG reda su:
 
Jablanica,
Kolubara,
LJubostinja,
Obnica
Pocibrava-jezero.
 
 
Svi ostali vodotokovi na teritoriji grada Valjeva su  DRUGOG reda i lokalna samouprava je nadležna za njihovo održavanje. Svake godine budžetom grada Valjeva izdvajaju se sredstva za održavanje voda DRUGOG reda, koja se realizuju kroz Program JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”.
 
 
 
 
poz

Komunalna infrastruktura - 20.05.2014. 07:26:19
P:

Zanima me ko je nadležan za sanaciju grobalja koja su pogođena klizištem?! Zapravo u selu Tupanici na imanju Zorana Spasojevića je došlo do odranjanja zemljišta i tada je su grobovi njegovog dede i babe otišli zajedno zemljištem. I to za veću nevolju završili su na sred puta. Što nije ni malo lepo za videti, a da ne pričam a mogućem izvoru ko zna kakve zaraze. A pri tome sam čuo da mu iz Vidraka traže 500evra za sanaciju groblja?!

poz
O:
Proverom u nadležnom odeljenju utvrđeno je sledeće:
Shodno pozitivnim zakonskim propisima za sanaciju upodobljenih grobalja ( groblja koja su u upotrebi i kao takva uknjižena u odgovarajuće knjige) nadležno je preduzeće kao vršilac komunalnih usluga kome je poverena delatnost upravljanja grobljima.
 
Sahranjivanje van groblja u upotrebi( privatnim parcelama) je zabranjeno. Ako se vrši sahranjivanje van groblja u upotrebi, potrebno je dobiti saglasnost nadležnog organa da se tu može izvršiti sahranjivanje, uz poštovanje određenih uslova. Sve troškove koji nastanu oko održavanja takvog grobnog mesta snose srodnici.
 
Zoran Spasojević je prijavio štetu koju je pretrpeo usled odrona zemljišta-klizišta nastalog kao posledica elementarne nepogode i tražio hitno izlaženje na teren i donošenje rešenja o prenosu i ukopuleševapok.Spasojević Borivoja, pok.Spasojević Aleksandra i pok.Spasojević Rosande biv.iz Tupanaca, koji se u sanducima( jedan drveni i dva limena) nalaze van grobnih mesta i to vidno na površini zemljišta.
 
Komunalna inspekcija je postupajući po prijavi Spasojević Zorana iz Valjeva, o šteti izazvanoj elementarnom nepogodom poplavom, izlaskom na lice mesta u selo Tupance utvrdila da je usled poplave došlo do odrona brda i pomeranja parcele na kojoj su bili sahranjeni njegovi srodnici otac, baba i deda, te da se sada sanduci sa posmrtnim ostacima nalaze na površini zemljišta.
 
Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove je odmah po dobijanju zapisnika Komunalne inspekcije o šteti koju je pretrpeo Zoran Spasojević donela rešenje kojim je naložila JKP “Vidrak“ Valjevo daodmah po prijemu rešenja izvrši prenos i ukopavanje , leševa srodnika Spasojević Zorana iz Valjeva i to pok. Spasojević Borivoja (u drvenom sanduku); pok.Spasojević Aleksandra i pok.Spasojević Rosande ( oba u limenim sanducima), koji se zbog klizišta nastalog usled elementarne nepogode-poplave sada nalaze van grobnih mesta i to vidno na površini zemljišta, na parcelu zvana “Dubrave“ koja je vlasništvo Spasojević Zorana iz Valjeva.
 
Rešenje je doneto dana 20.05.2014 god. i odmah uručeno Vidraku i Spasojević Zoranu.
 
Kako se u ovom slučaju radi o šteti koja je nastala usled elementarne nepogode i kako je izvršenje naloženo JKP“Vidrak“ to će se naknada za rad komunalnog preduzeća platiti sa pozicije opredeljenih sredstava za naknade usled elementarnih nepogoda. naknada za štetu koju je pretrpeo. 
poz

Komunalna infrastruktura - 06.05.2014. 07:08:36
P:

Postovani,u Derdapskoj br 9 postoji drvena garaza,koja ima nalog za rusenje ,ali jos uvek stoji netaknuta!Da li to neko kontrolise ,kada se izda naredba za rusenje ili to tako prolazi ,pa ako se neko zali ....Pozz

poz
O:
Proverom u građevinskoj inspekciji utvrđeno je sledeće:
 
Izvršenje rešenja o rušenju, doneto od strane građevinske inspekcije, sprovodi se prema Planu i programu rušenja. Rušenje izvodi preduzeće koje je registrovano za obavljanje ove vrste delatnosti i koje je izabrano nakon sprovedene javne nabavke.
Kako ove godine budžetom grada Valjeva nisu predviđena sredstva na poziciji rušenja objekata to nije ni sprovođen postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na rušenju objekata. Prioriteti prilikom formiranja Plana i programa rušenja objekata su objekti izgrađeni na saobraćajnicama, objekti na javnim površinama, u zaštićenim prirodnim dobrima i objekti u izgradnji tako da drvena garaža ne bi bila među prioritetima.
 
poz

Zdravstvo, socijalna politika i ekologija - 25.04.2014. 18:52:20
P:

postovanje,sta da radim i kome da se obratim,naime korisnik sam nalepnice za parkiranje vozila kao invalidno lice,pre 2 meseca nije bilo slobodnih invalidnih mesta sto je cest slucaj u gradu,prinudjeni smo bili da parkiramo auto u blizini,kad smo se vratili nasli smo papir o nepropisnom parkiranju tj.nisam kucala za parking,radmik parking servisa mi je rekao ne brini ne morate platiti,ja poverovala kad sad mi stigla opomena?! sta da radim? pa zar invalidnom licu da naplate kaznu a ja kad hocu da se parkiram na mesta za invalide a ona vec zauzeta vozilima koja nemaju nalepnicu ne mogu nigde i nikome da se zalim? pomozite mi,ipak za mene je 1000 din.mnogo! hvala

 

poz
O:
Proverom kod šefa službe za parking servis utvrđeno je da se obratite u JKP “Vidrak” u parking službu na šalter reklamacija.
 
poz

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Prikazano od 8. do 14. od 404 odgovora.

Copyright © 2008 - 2010 Grad Valjevo. Sva prava zadržana.
Optimizovano za Google Chrome®, Opera®, Firefox®, Safari®, ne za Internet Explorer®
Hosted by izrada web sajta, optimizacija za pretrazivace